Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als onderneming draagt TRIPLE i medeverantwoordelijkheid voor samenleving en milieu. Bij TRIPLE i is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) integraal onderdeel van de bedrijfscultuur. Dat houdt in dat TRIPLE i opereert op basis van de kernwaarden respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen, die zijn neergelegd in de gedragscode. MVO betekent ook dat TRIPLE i zich verantwoordelijk voelt voor alle belanghebbenden: klanten, werknemers, aandeelhouders, zakelijke relaties en de samenleving.

De directie van TRIPLE i erkent het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het management team van TRIPLE i is verantwoordelijk voor MVO, met inbegrip van alle maatschappelijke en milieuvraagstukken. De afgelopen jaren heeft TRIPLE i vooruitgang geboekt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen door een gedragscode te ontwikkelen.

TRIPLE i ziet erop toe dat de MVO-activiteiten aansluiten bij de bedrijfsstrategie en bij de meest relevante zakelijke aandachtspunten. Daarom gaat TRIPLE i zich, naast het in praktijk brengen van de kernwaarden, ook in toenemende mate richten op thema’s als corporate governance, risicomanagement, compliance en werknemersvraagstukken, zoals arbeidsomstandigheden en opleiding en ontwikkeling. Bij dit alles neemt TRIPLE i enkele van de meest algemeen aanvaarde MVO-maatstaven in aanmerking. Respect: wij behandelen al onze stakeholders zoals wij zelf behandeld willen worden, met aandacht voor individuele en culturele verschillen.

Kwaliteit: wij bieden producten en diensten die zijn ontwikkeld om onze klanten een goed respons te bieden.
Transparantie: wij verstrekken eerlijke, correcte en tijdige informatie over onze producten, prestaties en financiële resultaten.
Vertrouwen: wij bouwen aan langdurige relaties door te doen wat wij beloven.
Klanten: met onze klanten hebben wij langdurige relaties door producten en diensten te leveren waarmee zij hun respons kunnen verbeteren. Wij streven ernaar klanten duidelijk, zorgvuldig en tijdig van informatie te voorzien, zodat zij op basis daarvan de juiste producten en diensten kunnen kiezen. Wij respecteren onze klanten in die zin dat wij belang stellen in hun mening, deze ter harte nemen en onze verplichtingen nakomen.
Aandeelhouders: strikte naleving van onze kernwaarden en een evenwichtige belangenafweging passen in ons streven onze aandeelhouders duurzame rendementen te bieden. Door een open, zorgvuldige en tijdige informatievoorziening kunnen onze aandeelhouders weloverwogen beslissingen nemen.
Werknemers: samen werken we aan een cultuur waarin wij onze werknemers stimuleren en belonen om onze kernwaarden na te leven en om collegiaal aan elkaars succes bij te dragen. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij de kansen, scholing en middelen aangrijpen die nodig zijn om hun werk goed te kunnen doen. Iedereen heeft zelf de verantwoordelijkheid om onze kernwaarden in praktijk te brengen, initiatief te tonen, goed samen te werken en het langetermijnbelang van al onze belanghebbenden te dienen.
Zakenpartners: wij streven naar langdurige relaties met onze zakenpartners en nemen daarbij onze kernwaarden als uitgangspunt. Samen leveren wij kwaliteitsproducten en -diensten. Door open en zorgvuldig te communiceren en datzelfde ook van onze zakenpartners te verwachten, stellen wij al onze belanghebbenden in staat om weloverwogen beslissingen te nemen.
Samenleving: wij streven naar een langdurige band met de gemeenschappen waarin wij actief zijn en hechten eraan een positieve bijdrage te leveren.


Management team
TRIPLE i


 

Copyright © 2011 Triple i. Alle rechten voorbehouden.
Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - Cookieverklaring - Disclaimer