Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy Statement Financial Content B.V. h.o.d.n. Triple i
Wie zijn wij?

TRIPLE i is gevestigd te Weesp aan de Prinses Irenelaan 4. Ons doel als uitgever is om onze lezers en leden onze media (zoals magazines, clubs, websites, events en nieuwsbrieven) aan te bieden. Wij stemmen onze producten zoveel mogelijk af op uw interesse- en activiteitenprofiel, zodat u niet belast wordt met informatie waar u geen interesse in heeft. Wij exploiteren in dit verband meerdere websites, te weten:
• Cashcow.nl
• InFinance.nl
• TheAsset.nl
• Hypotheekbusinessclub.nl
• Bullup.nl
• Hypovak.nl
• Beleggersfair.nl
• Fundawards.nl.
Iedere website biedt een e-mailnieuwsbrief en een magazine aan. Deze websites en aanverwante e-mailnieuwsbrieven en magazines verschaffen informatie over de navolgende thema’s:
• Pensioenen
• Hypotheken
• Verzekeringen
• Beleggen
• Overige financiële producten en diensten
• Informatie van toeleveranciers binnen deze doelgebieden.
Onze lezers en leden bestaan uit medewerkers, adviseurs en consultants in de financiële dienstverlening, medewerkers van geldverstrekkers, verzekeraars, andere toeleveranciers binnen de branche, professionele beleggers, particulieren en andere geïnteresseerden.
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, relaties en bezoekers van onze websites. Wij houden ons dan ook aan alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring bevat informatie over de soorten verwerkingen en doeleinden, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?


Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.
Concreet gezien verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Toezending van onze e-mailmailing wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld
• Toezending van een of meerdere magazines wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld
• Toezending van informatie aan u over onze diensten en producten
• Doorzending van uw persoonsgegevens aan onze partners en adverteerders in de e-mailbrieven en magazines die u van ons ontvangt nadat u zich hiervoor heeft aangemeld. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming delen wij uw persoonsgegevens met de door ons geselecteerde partners
• Het opstellen van interesseprofielen aan de hand van de door u via het formulier op onze websites opgegeven informatie en aan de hand van informatie over uw leesgedrag binnen onze mediaproducten en -diensten, zodat wij en onze partners/adverteerders u kunnen benaderen voor diensten/producten die voor u interessant kunnen zijn.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Wij verwerken de navolgende persoonsgegevens:
• Naam en adres
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam en functie
• Interesseprofielen zoals door u opgegeven, aangevuld met informatie over uw leesgedrag binnen onze media-items en uw bezoek aan onze events
• Informatie over lidmaatschappen van beroeps- en brancheorganisaties en toezichthouders indien van toepassing
• Administratieve gegevens zoals aanvangsdatum, prolongatiegegevens, bank- en betaalgegevens en afleveradres ingeval u een abonnement neemt op een magazine.


Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?


We verwerken uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of op een andere manier achterlaat op onze website. Ook verwerken we uw gegevens vanaf het moment dat u zich bij ons inschrijft of zich bij ons aanmeldt omdat u een of meerdere van onze nieuwsbrieven of magazines wenst te ontvangen dan wel respondeert op andere diensten en/of producten.


Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?


Wij verwerken uw persoonsgegevens om u de diensten/producten te kunnen aanbieden die u via het formulier op onze websites heeft aangevraagd. Ook verwerken we uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld fiscale verplichtingen. Daarnaast verwerken we uw persoonsgegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen, te weten het management van onze organisatie en marketingactiviteiten die nodig zijn om ons bedrijf gezond en rendabel te houden. We zenden alleen uw persoonsgegevens aan derden door voor marketingdoeleinden door onze partners/adverteerders wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door een mail te sturen naar AVG@3xi.nl.


Delen wij uw persoonsgegevens met derden?


Wij delen de persoonsgegevens die u heeft ingevuld via het formulier op onze websites met bedrijven die we inschakelen om u onze diensten te kunnen verlenen, zoals postbedrijven en uitgevers van de magazines waarvoor u een abonnement heeft aangevraagd. Ook delen we deze met onze partners en met bedrijven die op onze websites en in onze e-mailnieuwsbrieven adverteren, zodat deze u kunnen benaderen over diensten en producten die voor u interessant kunnen zijn. Wanneer we uw persoonsgegevens met derden delen, leggen wij altijd in een overeenkomst vast dat deze derden uw persoonsgegevens zorgvuldig en met inachtneming van de AVG zullen bewaren en verwerken.
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan organisaties buiten de EU/EER.


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?


Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om u de producten/diensten te kunnen leveren die u gevraagd heeft. Wanneer u te kennen heeft gegeven geen interesse meer te hebben in toezending van een bepaald product (zoals een e-mailnieuwsbrief) zullen wij uw persoonsgegevens die we hebben verzameld niet actief gebruiken. Indien u te kennen geeft dat uw persoonsgegevens van product en/of dienst verwijderd dienen te worden, zullen wij dat binnen drie maanden uitvoeren.


Beveiliging


We besteden veel aandacht aan de optimale beveiliging van uw persoonsgegevens door middel van administratieve, organisatorische en technische maatregelen.


Cookies


We maken gebruik van cookies en webstatistieken. Cookies zijn kleine bestandjes die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies geven ons inzicht in het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. De informatie die een cookie opslaat, is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres. Indien we met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelen, worden die verwerkt volgens bepalingen in ons privacy statement.
Toelichting gebruik cookies: 
Cookies kunnen worden geplaatst voor ons en door derden waarmee we samenwerken. We maken gebruik van verschillende soorten cookies, zie onze cookieverklaring op www.triplei.nl/cookieverklaring.html.


Uw rechten


Op grond van de AVG heeft u wat betreft de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken de navolgende rechten:
• Recht op inzage
• Recht op wijziging
• Recht op beperking van de verwerking
• Recht op verwijdering
• Recht van bezwaar
• Recht op dataoverdraagbaarheid
• Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Een verzoek wat betreft de hierboven genoemde rechten kunt u indienen bij avg@3xi.nl. Wij zullen u aangaande uw verzoek zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één maand berichten.

23 mei 2018Copyright © 2011 Triple i. Alle rechten voorbehouden.
Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - Cookieverklaring - Disclaimer